Anbefalt, 2020

Redaksjonens

Definisjon resolutt

Hva er Resoluto:

Resoluto er et adjektiv som kvalifiserer noe som presenterer betingelsen om å løse, bestemme og bestemme seg for sine mål og mål.

Når det sies at en viss situasjon er i en bestemt tilstand, betyr det at det allerede er løst, det vil si at prosessen er avsluttet, og resultatet er allerede oppnådd.

Eksempel: "Med tårer i øynene og beslutsomt, sa gutten at han ville forlate huset neste uke . "

I en annen kontekst kan dette begrepet også representere noe som har blitt forkastet, forsvunnet eller oppløst.

Eksempel: "Oppløsningen av prosjektet forårsaket forbauselse blant de andre medlemmene i selskapet" .

Det motsatte av resolutt er uoppløselig, som representerer noe som ikke har en slutt, løsning eller slutt.

Etymologien til resolutt er fra den latinske resolusjonen, som bokstavelig talt betyr "off", "untied" eller "decomposed."

Synonymer av resoluto

Noen av de viktigste resolusjonens synonymer er:

 • bestemmes
 • firma
 • utholdende
 • besluttet
 • løst
 • løst
 • justerte
 • engasjert
 • kombinert
 • oppløst stoff
 • forbrukes
 • brukt
 • ugjort
 • Oppløst.

På den annen side er noen av de besluttede antonymerne forstørrede, ødelagte, ubesluttsomme, svake, oscillerende, svimlende, løse, ubeslutte, milde, feiljusterte, svake og usikre.

Populære Kategorier

Top