Anbefalt, 2020

Redaksjonens

Definisjon triftong

Hva er Tritongo:

Tritongo er møtet med tre vokaler i samme stavelse .

Ordet er dannet av prefiks tri, som betyr tre, og tongo kommer fra de greske phthongos som er det samme som tone eller lyd, og derfor betyr tritongo det som har tre toner .

I følge lingvistikken er tritongo et vokal møte, som diftong og hiatus, og bidrar til å bestemme aksentasjonen i visse ord på det portugisiske språket.

Se også betydningen av Ditongo og Hiatus.

Ved grammatikken av portugisisk språk, bør stavelsen av et ord ikke ha mer enn en vokal. Så når møtet med tre vokaler, kjennetegnet ved tritongo, har vi faktisk forening av en semivowel, en vokal og en annen semivowel. Vokalen er i dette tilfellet kjernen i stavelsen.

Tritongene kan deles mellom oral tritongo og tritongo nasal, avhengig av lydens opprinnelse.

Ord med Tritongo

  • Urug UAI
  • Parag UAI
  • Hva er du
  • Br s IAU
  • Sag UAO
  • Espioner

Ditongo, Tritongo og Hiatus

Ditongo, tritongo og hiatus er vokal møter som er preget av antall vokaler, eller semivowels, i samme stavelse.

Hiatus er når en stavelse oppstår der vokaleren kommer alene, som i ordet hei a til seg selv.

Difftongen er en semivowel pluss en vokal, som i ser ie .

Og tritongo er en vokal mellom to halvvekter, for eksempel averig uei .

Populære Innlegg, 2020

Populære Kategorier

Top