Anbefalt, 2020

Redaksjonens

uke

Definisjon Til fordel

Hva er Pro:

Pro er et uttrykk som brukes i å være eller være til fordel for noe eller noe, akkurat som du er klar over sitt forsvar.

Eksempel: "Studentene kjemper for menneskerettigheter" .

Mange mennesker forvirrer bruken av ordene "pro" og "pro". Begge er riktige og betyr i utgangspunktet det samme: å være for eller for noe skyld.

Men forskjellen som vil definere riktig bruk av hvert av disse vilkårene i setninger er hvordan setningen er konstruert. I tilfelle av "prol" krever dette ordet bruk av preposisjonen "in", og danner uttrykket "til fordel".

Eksempel: "I morgen blir det et show for ytringsfrihet . "

Begrepet "pro" brukes som et adverb, og er vanligvis knyttet til neste ord med en bindestrek.

Eksempel: "I morgen blir det et frihetsprogram."

Etymologisk er ordet "prol" avledet fra latin prode, og dette begrepet kom fra prodest, som betyr "for" eller "nyttig".

Synonymer for em pro

  • Til fordel
  • Til fordel
  • For fortjeneste
  • til
  • Til fordel
  • Forsvar
  • I hjelp
  • I navnet.

Populære Innlegg, 2020

Populære Kategorier

Top