Anbefalt, 2020

Redaksjonens

Definisjon Noe viktig

Hva er viktig:

Dens betydning er et uttrykk for det portugisiske språket som også kan tolkes som «viktig betydning» eller «viktigste betydning» .

Ordet "sum" tilsvarer ideen om noe som er grunnlaget eller essensen til en viss ting. Når det går foran begrepet "betydning", tilskrives det en forsterkning av betydningen av dette.

Eksempel: " Det er av største betydning å delta i dagens debatt " eller " Å vite hvem du skal stemme på er svært viktig for å redusere korrupsjon i landet ."

I de citerte eksemplene virker uttrykket "ekstrem betydning" som en forsterkning av ideen om at en viss handling er oppfylt og / eller verdsatt som et sentralt punkt for de andre elementene som danner sammenhengen.

Begrepet "ekstrem betydning" kan erstattes av andre begreper uten å miste sin betydning, for eksempel: "viktig", "viktigere" eller "veldig viktig".

Se også: betydningen av essensielle.

Etymologisk er termen "sum" avledet fra latin summa, som kan tolkes som "totalitet av noe" eller "det høyeste".

Populære Kategorier

Top