Anbefalt, 2020

Redaksjonens

Definisjon promoter

Hva er en promotor:

Promoter er et engelsk begrep som betyr "promoter", i bokstavelig oversettelse til portugisisk.

Promotoren er som den ble kjent den profesjonelle som organiserer og fremmer ulike typer hendelser . På portugisisk er den mest godkjente oversettelsen for dette yrket promotor eller rådgiver for hendelser .

Kampanjene er kjent for å ha et veldig hektisk sosialt liv, som bor med VIP og personlighet av innflytelse i enkelte grupper i samfunnet.

Lær mer om meningen med VIP.

Vanligvis relatert til underholdningsindustrien, kan promotørene også fungere i andre grener, som i bedriftsforetak, som hovedsakelig handler innen markedsføring, kommunikasjon og PR.

Finn ut mer om meningen med markedsføring.

Blant hovedaktivitetene til promotoren er organisasjonen av alle logistikkene til arrangementet, samt å definere konseptet, kommunisere til pressen og den tiltenkte målgruppen, tiltrekke seg sponsorer og investorer og sørge for oppfølging av hele arrangementet.

Som navnet antyder, er hovedformålet med promotoren å fremme bildet av rom, personlighet, selskap eller tema, ved hjelp av spesifikke markedsføringsteknikker for å nå en bestemt målgruppe.

For å bli en promotor, må man som regel ha en akademisk grad i høyere utdanning, i tillegg til å delta på kurs, workshops og forelesninger som bidrar til å trene denne profesjonelle ferdigheter.

Populære Kategorier

Top