Anbefalt, 2020

Redaksjonens

Definisjon rest

Hva er Rest:

Residual er i forhold til avfall, det vil si til det som er igjen og som er kvalifisert som resten av noe .

Denne termen kan brukes til å referere til rester av visse fysiske forhold, samt ideen om noe uforholdsmessig som presenterer seg som overskudd.

I den skattemessige sammenhengen består for eksempel av definisjonen av restkompetanse (også kjent som rest) av kraften gitt til unionen å etablere, gjennom utfyllende lover, innsamling av nye skatter, forutsatt at de ikke er kumulative med de tidligere beskrevne i grunnloven.

Disse nye skattene kommer til å bli kjent som "gjenværende skatter" på grunn av karakteren av kompetansen som skapte dem.

Blant de viktigste synonymer av rester, markerer vi: rest, gjenværende og overskudd.

Restverdi

Dette er et konsept anvendt på regnskapsområdet, brukes til å definere forventet verdi av et gitt produkt etter slutten av brukstidspunktet og basert på devalueringsrater.

Vanligvis vedlikeholder mest utstyr og produkter en restverdi mellom 10% og 20% ​​av den opprinnelige oppkjøpsverdien.

Se også betydningen av inntektsskatt.

Populære Kategorier

Top