Anbefalt, 2020

Redaksjonens

RGB

Definisjon Endurance

Hva er bladet:

Stamme eller utholdenhet er begrepet gitt til det som også kalles motstand, styrke og utholdenhet, uansett om det er menneske eller dyr. Bladet kan representere både fysisk og mental utholdenhet og vitalitet .

Takket være bladet får mennesker og dyr energi og vitalitet til å utføre anaerob og aerob aktiviteter i lange perioder.

Lær mer om meningen med Aerobics.

Det er noen fysiske øvelser som hjelper de som ønsker å øke nivået av stratum i kroppene deres, og dermed lette oppnåelsen av flere fysiske aktiviteter som ble ansett å være vanskelige å oppfylle på grunn av det lave stratum.

Vanligvis folk som trener sport som krever høy fysisk ytelse, inntar noen kosttilskudd som bidrar til å produsere mer energi og kraft i kroppen, og øker deres motstandskraft.

Etymologisk kom ordet estram på det portugisiske språket gjennom det engelske uttrykket utholdenhet, som igjen kommer fra latinsk stamĭna / stamenisis, som betyr "fiber" eller "filament".

Du kan også være interessert i meningen med Fitness.

Populære Innlegg, 2020

Populære Kategorier

Top