Anbefalt, 2020

Redaksjonens

Definisjon Slutten på linjen

Hva er slutten av linjen:

Slutt på linjen er et idiom som brukes i forbindelse med en frist eller på slutten av en prosess .

Dette uttrykket er mye brukt i næringslivet, hovedsakelig relatert til prosjekter og markedsføring, for å spesifisere at grensen for gjennomføring av en bestemt oppgave er opphørt.

Enden på linjen kan også bety mangel på valg, et alternativ eller en betingelse for å utvide noe.

Eksempel: " Ekteskapet har allerede nådd slutten av linjen ".

På engelsk kan slutten av linjen oversettes som dødpunkt, i betydningen "ingen utgang" for en gitt situasjon. Men når uttrykket er relatert til den endelige grensen for ferdigstillelse av en syklus eller et prosjekt, vil den mest korrekte bruken være fristen på engelsk .

Begrepet "end of line" kan også tolkes som en eufemisme for døden, avhengig av konteksten der den brukes i.

For eksempel: "Kreft var slutten av linjen for vår kjære onkel ."

Lær mer om meningen med eufemismen.

Populære Innlegg, 2020

WHO

Populære Kategorier

Top