Anbefalt, 2020

Redaksjonens

LED

Definisjon Betydningen av uttrykket Jeg vet bare at jeg ikke vet noe

Hva uttrykket betyr, jeg vet bare at jeg ikke vet noe:

Jeg vet bare at jeg vet ingenting er en berømt setning som tilskrives den greske filosofen Sokrates, noe som betyr en bekreftelse av forfatterens egen uvitenhet .

Noen tenkere og filosofer hevder at Sokrates sa uttrykket på denne måten, men det synes ingen tvil om at innholdet er knyttet til den greske filosofen.

Det er imidlertid mennesker som hevder at Sokrates ikke uttaler denne setningen, fordi den ikke er funnet i Plato-verkene (hans best kjente student), som inneholder Sokrates lære.

Det antas at denne setningen ble uttalt i en samtale med athenere, som ikke kjente mange ting. I denne dialogen med innbyggerne i Athen sa Sokrates at han ikke visste noe edelt og ingenting godt. På den annen side trodde atenerne at de var kloge på ulike områder, mens Sokrates hevdet at han ikke hadde noe kunnskap på disse områdene, det vil si Sokrates visste at han ikke visste.

Det er litt kontrovers fordi noen sier at denne bekjennelsen av uvitenhet gir en følelse av ydmykehet fra Sokrates. Andre forfattere indikerer at begrepet ydmykhet bare oppsto med kristendommen og ikke ble nærmet seg med Sokrates.

Det er også en versjon som forklarer at uttrykket "Jeg bare vet at jeg ikke vet noe" ble uttalt av Sokrates da orakelet erklærte ham å være den klokeste mannen i Hellas.

Forklaring av setningen Jeg vet bare at jeg ikke vet noe

Vi kan si at det er en kontrast mellom to typer kunnskaper: kunnskap gjennom sikkerhet og kunnskap gjennom rettferdig tro. Sokrates anser seg uvitende fordi han ikke har noen sikkerheter, og sier også at absolutt kunnskap eller med sikkerhet bare eksisterte i gudene.

Så ofte betyr dette uttrykket at det ikke er mulig å vite noe med absolutt sikkerhet, og betyr ikke at Sokrates visste absolutt ingenting.

Med denne setningen er det mulig å lære og vedta en leveform. Det er bedre å anta at man ikke vet om noe, enn å snakke uten å vite det. De som tror at de vet mye, har vanligvis liten vilje eller lyst til å lære mer. I motsetning, hvem vet at de ikke vet, ofte vil endre denne situasjonen, viser ønske om å lære.

Lær mer om begrepet kunnskap.

Flere tenkere drøfter Sokrates posisjonering med denne setningen, noe som tyder på at han kunne ha en didaktisk eller ironisk hensikt. Noen hevder at denne utsagnet fra Sokrates var en didaktisk strategi for å undervise og trekke oppmerksomheten til sine lyttere. På den annen side er det posisjoneringen som indikerer at Sokrates brukte ironien.

Sokratisk metode

Sokrates brukte dialog som en metode for å komme til sannheten ved å stille spørsmål fra samtalerne til de kom til en gyldig konklusjon. Ofte var konklusjonen at de ikke visste noe eller visste lite om et bestemt emne.

Noen filosoffer indikerer at Sokrates brukte to trinn i sin metode: ironi og maieutics. Den første - ironi - var å innrømme sin egen uvitenhet for å dykke inn i sannheten og ødelegge illusorisk kunnskap. Det andre trinnet - maieutics - er knyttet til opplysningsopplysningen eller "fødsel" til kunnskap i en persons sinn.

Den sokratiske metoden fører også til debatt i den akademiske verden, for mens noen hevder at metoden er maieutisk, indikerer andre at metoden som brukes av Sokrates er basert på elenkhós, noe som betyr refutation.

Populære Innlegg, 2020

Populære Kategorier

Top