Anbefalt, 2020

Redaksjonens

Definisjon dødfødsel

Hva er Stillbirth:

Stillbirth er begrepet tilskrives fosteret når det dør i mors liv eller under arbeid .

Den dødfødte er det levende vesen som ikke er "født" med livet, det vil si at det ikke lenger er i live når det forlater mors kropp.

Det er imidlertid noen faktorer som må vurderes slik at fosteret kan klassifiseres som stillbirth og ikke et abort.

  • Graviditet på 20 uker eller mer;
  • Høyde lik eller overlegen 25 centimeter;
  • Foster kroppsvekt lik eller større enn 500 gram;

Hvis det døde fosteret har noen av disse kravene, kan det allerede betraktes som en dødfødsel.

Definisjonen av dødfødsel brukes til å skille mellom levende foster og spontane aborter, når fosteret dør før den tyvende uken av svangerskapet, for eksempel.

Stillbirth og neomorph

Den dødfødte er fosteret som dør etter den tyvende uken av svangerskapet.

Imidlertid er neoomorph et enda mer spesifikt begrep, som klassifiserer fosteret som dør i den siste måneden av intrauterin svangerskap.

Stamfødt og ufødt

Nascituro er begrepet som brukes til å betegne det ufødte fosteret, det vil si et levende vesen som ble generert, men ikke født ennå.

Lær mer om meningen med ufødt barn.

Stillbirth og barsel lønn

Ved dødsfall skal fødselslønnen, i henhold til folketrygden, gis til moren under normale forhold og tidsfrister.

Populære Kategorier

Top