Anbefalt, 2020

Redaksjonens

Definisjon engasjere

Hva er Engage:

Engajar er et verb på portugisisk språk, og henviser til handlingen om å delta frivillig i noe arbeid eller aktivitet .

Bruken av ordet engajar er vanlig når deltakelse skjer med det formål å støtte noen politisk parti, en ideell filantropisk sak, for eksempel.

Eksempel: " Ungdommer engasjert i studentbevegelsen ".

Etymologisk kom begrepet engajar fra den franske engager, som betyr "å gi i garanti", "å begå" eller "å gi som sikkerhet".

Verbet engajar kan fortsatt brukes i engasjementets forstand, det vil si å gjøre noe med vilje og vilje.

Eksempel: " Jenta engasjert i å fullføre sine studier ".

Dette begrepet er også ganske vanlig i militær sfære, som fungerer som et synonym for enlistment, i den forstand å forplikte seg til å forfølge en karriere i å levere militære tjenester, for eksempel.

Synonymer av engajar

 • Å lokke
 • liste;
 • Å ansette
 • Å tilegne seg;
 • Embaucar;
 • rekruttering;
 • Å ansette;
 • affiliate;
 • tiltrekke;
 • delta;
 • Å initiere;

Populære Kategorier

Top