Anbefalt, 2020

Redaksjonens

Definisjon heterotrofe

Hva er Heterotrophs:

Heterotrophs er levende vesener som ikke er i stand til å produsere sin egen mat og derfor trenger å innta eller absorbere forhåndsformede organiske molekyler fra andre levende vesener for å oppnå energi og syntese av de biomolekylene de trenger.

Ordet heterotroph kommer fra de greske ordene hetero = annet, forskjellig og trophos = ernæring, mat. Det betyr bokstavelig talt "fôring på en annen."

De er heterotrofiske vesener, dyr, protozoer, sopp og de fleste bakteriene.

De heterotrofiske vesener er ikke i stand til å produsere organisk materiale fra uorganisk materiale, i motsetning til de autotrofe vesener, som gjør det gjennom fotosyntese eller kjemosyntese.

Les mer om betydningen av autotrofer.

I økologi er heterotrofer gruppen av forbrukere (for det meste dyr) og dekomponerer, som hovedsakelig er bakterier og sopp som bryter ned de komplekse stoffene i organismer, og frigjør enkle stoffer som kan assimileres i miljøet av produsenter ( autotrophs).

De heterotrofe vesene spiser på planter og andre dyr, ved hjelp av denne maten som kilde til råmateriale for vekst og for å opprettholde kroppens struktur, samt gi energi for stoffskiftet.

Populære Innlegg, 2020

Populære Kategorier

Top