Anbefalt, 2020

Redaksjonens

Definisjon autotrophs

Hva er autotrofer:

Autotrofer er levende vesener som produserer sin egen mat, det vil si, de er i stand til å syntetisere organiske forbindelser fra uorganiske forbindelser gjennom fotosyntese eller kjemosyntese.

Ordet "autotroph" kommer fra de greske uttrykkene autos = own and trophos = food.

Autotrofer er planter, alger og noen bakterier. Disse vesener danner grunnlaget for en matkjede og tjener som mat for andre levende vesener som ikke er i stand til å produsere sin egen mat (heterotrophs).

I en matkjede kalles autotrofer vanligvis produsenter, mens heterotrofe organismer kan spille rollen som forbrukere eller dekomponere.

Autotrofe Vesener og Fotosyntese

Fotosyntese er prosessen der grønnsaker, autotrofe organismer, syntetiserer sin egen mat, danner glukosemolekyler som senere vil bli brukt til å bygge og vedlikeholde sine cellulære aktiviteter.

Fotosyntese er et kjemisk fenomen hvor lysenergi omdannes til kjemisk energi gjennom en rekke komplekse kjemiske reaksjoner.

Ordet fotosyntese betyr å komponere stoffer fra lys, hvor "foto" = lys og "syntese" = syntetiserer. Den kan representeres av følgende kjemiske ligning:

Andre autotrofe vesener som ikke utfører fotosyntese trekker energi fra uorganiske kjemiske reaksjoner, i en prosess kalt kjemosyntese.

Populære Kategorier

Top