Anbefalt, 2020

Redaksjonens

Definisjon Sosial deltakelse

Hva er sosial deltagelse:

Sosial deltakelse er et konsept som symboliserer individers innflytelse i organisasjonen av et samfunn .

Konseptet om sosial deltagelse studeres i sosiologi som et prinsipp om integrasjon av individer i de ulike organisatoriske kjernene i samfunnet som drøfter problemstillinger som er relevante for det sosiale miljøet.

Sosial deltakelse er viktig for å bygge en forandringsprosess til fordel for alle gruppene som utgjør livet i samfunnet.

Med riktig distribusjon av sosial deltakelse har klassene som anses mindre begunstiget, enten sosialt eller økonomisk, muligheter til å uttrykke meninger og delta i viktige sosiale beslutninger.

I denne sammenheng blir sosial deltakelse et sentralt instrument for en demokratisk stats fungerende.

Sosial deltakelse og frivillig arbeid

Sosial deltakelse kan også forstås som ethvert involvering av et individ i handlinger i samfunnslivets liv. Aktivt eller passivt engasjement i skolearrangementer og møter, idrettsforeninger, nabolagssammenslutninger og andre er eksempler på hvordan en person kan delta sosialt.

Blant de tiltakene som bidrar til å forbedre livet i samfunnet, er frivillig arbeid .

Frivillig arbeid er en som ikke har vederlag for de tjenester som tilbys av den enkelte, og gjøres frivillig med det formål å hjelpe en institusjon, organisasjon eller filantropisk arbeid.

Frivillig arbeid er vanligvis ment for sosiale årsaker eller samfunnsbevegelser.

Sosial deltakelse i Brasil

I Brasil utstedte president Dilma Rousseff dekret nr. 8 243, datert mai 2014, innføring av programmet National Social Participation Policy (PNPS) og National Social Participation System (SNPS).

Formålet med dekretet er å skape en nærhet og dele med det sivile samfunn om beslutninger av programmer og offentlig politikk.

Se også betydningen av statsborgerskap og demokrati.

Populære Kategorier

Top