Anbefalt, 2020

Redaksjonens

USB

Definisjon lommebok

Hva er hierarkisk:

Treasury er statskassen, det vil si settet av økonomiske ressurser som kommer inn i kassen av nasjonen . Statskassen samler alle eiendeler eid av National Treasury.

Statskassen er et sett av administrative organer, med ansvar for ressursforvaltning, som i de fleste land er en tjeneste knyttet til Finansdepartementet.

I antikken var "treasury" navnet gitt til bygningen der statskassen ble holdt.

Ressursene som kommer til statskassen har sin opprinnelse hovedsakelig i pengene som kommer fra skatter som betales av innbyggerne.

Eiendomsforvaltning

I 1808, med kongens familie til Brasil, bosatte kongeriget Portugal seg i kolonien. Prins Regent D. João, gjennom Alvará, opprettet statskassen og statskassen, med det formål å sentralisere alle ressursene som kommer fra skatteinnsamlingen.

Den kongelige statskassen opererte i formen av Den kongelige statskassen i Lisboa, som representerte den første kjerne av landstrukturen, som ga opphav til det nåværende finansdepartementet, en benevnelse som ble vedtatt i 1891, under den republikanske regjeringen Marechal Deodoro da Fonseca, for å utpeke eiendelene, varer og kredittprodukter og inntektene til nasjonen.

Populære Kategorier

Top