Anbefalt, 2020

Redaksjonens

Definisjon Gjør det levedyktig

Hva betyr det:

Viabilizar er et verb som betyr å gjøre det mulig eller å gjøre det mulig .

Noen synonymer av gjennomførbare er: å aktivere, gi, gi, gi. Antonymer å gjøre gjennomførbare kan være: gjør det umulig, vanskelig, hindre.

Når det gjelder etymologi, betyr dette verbet å skape en bane eller en bane til noen mål. For å muliggjøre noe er det å oppfylle betingelsene for å oppnå det, det vil si å gjøre en plan eller et prosjekt mulig. Eks: Etter mange måneders planlegging kunne han gjøre selskapets leveringssystem levedyktig.

På engelsk kan verbet mulig oversettes med "muliggjør", "gjør mulig" eller "aktiver" .

Noen mennesker har tvil om stavingen av ordet, mer konkret mellom mulig og levedyktig . Den riktige formen er levedyktig, fordi skriveviabilisar er feil, er et ord som ikke er en del av ordlisten til det portugisiske språket.

Populære Kategorier

Top