Anbefalt, 2020

Redaksjonens

Definisjon veltalenhet

Hva Eloquence betyr:

Eloquence er substantivet som indikerer kvaliteten på en veltalende person, er evnen til å uttale gode taler. Det kan også være synonymt med oratory og retorikk.

Filosofi behandler vellomhet som kunsten å snakke godt, å kunne uttrykke et synspunkt eller en ide på en opphøyet og kompetent måte.

Eloquence kan også være relatert til uttrykksfullhet, som en måte å opphisse eller vekke følelser i publikum.

Noen forfattere indikerer at eloquence er en gave som er født hos noen mennesker, som har en naturlig karisma, en tilstedeværelse og form for tale som fascinerer andre mennesker.

Eloquence og lovlig forklaring

Eloquence er viktig for folk som har juridiske funksjoner, for eksempel advokater, for eksempel, som må kommunisere før en dommer, jury og andre.

I dette tilfellet er veltalenhet som en evne til å overtale, grunnleggende i lovlig forklaring og dekker flere områder som tale, tale, rytme og intensitet i tale osv.

Lær mer om:

  • retorikk
  • veltalende

Populære Kategorier

Top