Anbefalt, 2020

Redaksjonens

LED

Definisjon eierskap

Hva er Eierskap:

Eierskap er et ord på engelsk som betyr at staten eller handlingen har å eie over noe . Det er synonymt med eierskap, besittelse eller herredømme .

Ordet eierskap er dannet av eieren (betyr eier eller noen som eier noe) pluss skip (et suffiks som indikerer en tilstand, karakter, håndverk eller evne).

Vanligvis består eierskap av en juridisk rett over noe som utgjør en tittelgave. Eierskap kan imidlertid også være en gruppe eller en organisasjon som består av eiere.

Begrepet eierinteresse indikerer rettigheter og ansvar som er knyttet til eiendommen eller det gode som en person kjøper.

Hele selskapet har en proprietær struktur, eller eierstruktur, på engelsk. Bedrifter kan struktureres på en annen måte, for eksempel: enkeltpersoner, aksjeselskap, aksjeselskap, konsortier, kooperativ mv.

Eierskapsklausul

En eiendomsbestemmelse eller portugisisk eiendomsbestemmelse er en del av en kontrakt hvor vilkårene for eierskap av en bestemt god er definert.

Et eksempel på en eiendomsbestemmelse er: Alle eiendeler forblir eiendommen til selgeren til de blir betalt i sin helhet.

Populære Innlegg, 2020

Populære Kategorier

Top