Anbefalt, 2020

Redaksjonens

Definisjon favn

Hva er Atinar:

Å sone er å verifisere, legge merke til, å oppfatte, forstå, korrigere, oppdage, å anta . Det er evnen til å huske noe som hadde rømt fra minnet. Eks .: Hun ble ledet for å finne ut om hennes fortid .

Atinar er et transitive verb som konjugerer som verbet å elske. Opprinnelse i ordet tino, et maskulin substantiv som betyr dømmekraft, skjønn, takt, oppmerksomhet, kunnskap, mening.

For å oppnå midler til å oppleve, verifisere eller forstå ved «tino», er det ved intuisjon, ved skjønn, av ideen, det som var usikkert, tvilsomt. Eks .: Hun skjønte at det var den beste måten å handle på.

Atinar betyr også å finne, slå eller oppdage noe som er søkt, det vil si å finne det man leter etter, gjennom en følelse, et tegn, et varsel. Eks .: Han var tapt, men han gjorde det til utgangen av labyrinten.

Populære Kategorier

Top