Anbefalt, 2020

Redaksjonens

CTP

Definisjon funksjon

Hva er funksjon:

Funksjonen er et feminint substantiv som indikerer en posisjon, en øvelse, et oppdrag, et oppdrag, et verktøy, en forståelse .

Ordfunksjonen er et substantiv som definerer ulike betydninger. I omfanget av biologi er funksjonen riktig handling av et organ eller system som virker for bevaring av et levende vesen. Det kan også være arbeidet til et instrument eller en maskin, ytelsen til en stilling, en tjeneste eller et håndverk.

I grammatikk er funksjonen ordet i bønn.

I matematikk er funksjonen hvilken som helst kamp mellom to eller flere sett. Det er korrespondansen mellom domenet til to variabler. Noen av de mest kjente funksjonene er: eksponentiell funksjon, kvadratisk, invers, etc.

I kjemi er funksjonen gruppering av atomer som tilordner en klasse av stoffer, i hvis molekyler er til stede, en bestemt og mer eller mindre ensartet kjemisk oppførsel.

I Brasil er funksjon et regionalt uttrykk som betyr dansfest, dans, moro, fandango, gledelig møte.

I det juridiske området er funksjonen hver av de store divisjonene i statens virksomhet, når det gjelder juridiske formål (lovgivende, juridisk, administrativ eller ledende funksjon). Det er også rett, forpliktelser og plikter til en person innenfor deres spesifikke faglige virksomhet.

Populære Kategorier

Top