Anbefalt, 2020

Redaksjonens

Definisjon logo

Hva er et logo:

Logo, eller logo, er konseptet med reklame og markedsføring og merkevarebygging som består av den visuelle eller grafiske representasjonen som identifiserer et merke eller firma .

Logoen tar sikte på å skille et merke fra sine konkurrenter ved å skape en sammenheng med forbrukere og potensielle forbrukere.

Å lage en logo er viktig for et selskap, og det er ikke nok å være visuelt gledelig, logoen må bety noe. For dette er kreativitet avgjørende, og farger, former og bokstaver introdusert i logoen bør nøye veies.

Ofte kan logoer av et merke eller firma ofte over tid forandre seg for å tilpasse seg en ny filosofi, mentalitet eller virkemåte i markedet.

Logo eller logo

I verden av markedsføring og reklame er det en gammel diskusjon om begreper logo og logo. Noen sier at de er synonymer, andre sier at de er forskjellige begreper, og det er fortsatt en gruppe som indikerer at begrepet logo ikke burde eksistere.

Mange annonsører hevder at til tross for at de er i ordboken, er ordet logo et neologisme som ikke gir mening.

For mange er forskjellen mellom logo og logo at logoen er standard skriftlig form for et merke, mens logoen består av krysset av logoen (navnet) med symbolet som preger merkevaren eller firmaet.

Populære Kategorier

Top