Anbefalt, 2020

Redaksjonens

Definisjon PIS

Hva er PIS:

PIS er akroniet for Programa de Integração Social (Social Integration Program), et sosialt skattemessig bidrag, som tar sikte på å finansiere betaling av arbeidsledighet, betaling og deltakelse i inntekter av organer og enheter, både for ansatte i offentlige og private selskaper.

PIS ble etablert gjennom Complementary Law No. 7/1970, som var ment for ansatte i private selskaper som ble forvaltet av konsolidering av arbeidsloven. PIS administreres av Finansdepartementet og betales av Federal Savings Bank.

PIS har mange likheter med COFINS, hvorav det ene er at det er to regimer: en kumulativ og en ikke-kumulativ. I kumulativ regim er prisene 0, 65%, mens den ikke-kumulative frekvensen er 1, 65%.

PIS er også relatert til PASEP (Public Server Patrimony Training Program) og ofte vises akronymer sammen: PIS / PASEP.

I noen tilfeller mottar folk som er innmeldt i PIS en lønnsbonus, som tilsvarer en rådende minimumslønn. For å motta, foruten å være registrert, er det nødvendig å oppfylle noen andre krav.

Populære Kategorier

Top