Anbefalt, 2020

Redaksjonens

KFC

Definisjon Libertine

Hva er Libertino:

Libertino er et adjektiv som kvalifiserer den personen uten moralsk forstand . Han er den urolige personen i sin oppførsel, han er den som har forvirret atferd, lovlig, depraved .

Libertine, grammatisk er også et maskulin navneord, fra det latinske "libertium", som identifiserer den hengivne, dissolute, depraverte mannen, som virker med debauchery.

Libertine, frihet og debauchery

Libertin, frihet og libertinisme er tre sammenhengende konsepter som forholder seg til hverandre.

Frihet er rett til å gjøre eller ikke å gjøre noe, det er fakultetet å øve det som ikke er forbudt ved lov. Det er uavhengighet, det er betingelsen til den frie mannen, å være i stand til å avhende seg selv.

På den annen side er debauchery den forkerte måten å gjøre bruk av frihet. Det er bort fra saken, det er overtredelsen av grensene for god oppførsel, det er respektløs for naboen. Det er en egenskap for en som lever et libertint liv.

Populære Kategorier

Top