Anbefalt, 2020

Redaksjonens

Definisjon opposisjon

Hva er motstand:

Opposisjon betyr hindring, hindring . Det er en oppgave å motsette seg eller motsette seg noe, det vil si å motsette seg noe . Det er å motsette seg noe faktum. Å være motstander er å være antagonistisk.

I det juridiske området er opposisjon inngrep fra tredjepart i en utenomgående prosess og vil være tredje til den intervenerer i etterspørselen, fordi når det blir intervensjon blir en del av prosessen.

I retorikk (kunst av veltalte) opposisjon er argumentet som består i å samle to ideer eller to uttrykk som virker antagonistiske, som motsetter seg.

Adjektivet "men" betyr det som forårsaker forlegenhet eller hindring. "Likevel" eller "likevel" har samme betydning som de konjunktive uttrykkene (men likevel), eller av prepositional setningen (skjønt), der den bare uttrykker opposisjon, uten hindring.

I astronomi er opposisjon den relative situasjonen for to eller flere himmellegemer når deres lengderetninger er forskjellige 180 ° fra hverandre.

Opposisjon i politikken

I politikken er opposisjon det politiske partiet som motsetter seg regjeringen, den som objekter, som bekjemper regjeringens tiltak.

I et demokrati er retten til opposisjonen et uunnværlig element, det er den frie manifestasjon av tanke, det er retten til meningsfrihet.

Populære Kategorier

Top