Anbefalt, 2020

Redaksjonens

Definisjon allestedsnærværende

Hva er Allestedsnærværende:

Allestedsnærværende er en maskulin og feminin adjektiv som betyr allestedsnærværende og karakteriserer noe eller noen som er tilstede overalt på samme tid .

Når det gjelder etymologi, er det allestedsnærværende ordet omni (som betyr alt eller alt) og praesentia (betyr nærvær). Noen mennesker har tvil om stavingen av dette ordet, nærmere bestemt mellom allestedsnærværende og allestedsnærværende . Den riktige måten å skrive dette ordet på er allestedsnærværende.

Allestedsnærværende er et av adjektiver som brukes til å beskrive Gud, sammen med allvitende (kjenner alle ting) og allmektig (har all makt).

Selv om det ikke vises i Bibelen, hevder noen at det er mulig å tolke at Gud er overalt på grunn av passasjer som Salme 139: 7-12 og Jeremiah 23:24, noe som tyder på at det ikke er mulig å flykte fra Gud.

Noen argumenterer imidlertid for at Gud ikke er allestedsnærværende, kan bare se alt fra himmelen og vet alt (er allvitende).

Populære Kategorier

Top