Anbefalt, 2020

Redaksjonens

Definisjon mantra

Hva er Mantra:

Mantra er en hymne av hinduisme og buddhisme, som sies gjentatte ganger og tar sikte på å slappe av og indusere en tilstand av meditasjon i som synger eller lytter. Et mantra er definert som et tankeinstrument .

Veda-bøkene inneholder mantraer som er i sanskrit, er metriske hymner som tjener til å rose til gudene, som kan betraktes som en slags bønn eller fortryllelse . Salmerne (eller suktasene ) ga opphav til samlinger av mantraer ( sanhitas ), som krysset brahminsperioden og ble inkludert i buddhismen og senere i tibetansk buddhisme.

Et eksempel på effekten av et mantra er den hellige stavelsen " om ". Gjentakelsen av denne stavelsen er trolig den mest kjente mantraen, som tjener til å forårsake en tilstand av ro og indre fred.

Buddhister tilskriver en åndelig kraft til mantraer, som regnes som hellige tekster . Mantraer ble skrevet for tusen år siden av mestere og guruer i India. Det finnes flere typer mantra som positivt kan påvirke en person på forskjellige områder som forhold, helse, penger, velstand, etc. En av de mest kjente mantraene for å tiltrekke seg penger og velstand er Kubera .

Det er mulig å lytte til flere mantraer via internett, og andre sanger som, selv om de ikke er i sanskrit, har samme mål for mantraene, som musikken Mantra, av kunstneren Nando Reis.

Populære Innlegg, 2020

Populære Kategorier

Top