Anbefalt, 2020

Redaksjonens

Definisjon Nord-Europa

Hva er Nord-Europa:

Nord-Europa er et uttrykk som refererer til landene som befinner seg i det nordlige Europa .

Northern er også et adjektiv som beskriver en innbygger som bor i nordområdene, relatert til substantivet nordlig, som refererer til kardinalpunktet nord eller til nordpolen .

Ifølge FN er landene som består av Nord-Europa, Sverige, Norge, Litauen, Latvia, Danmark, Estland, Finland og Island . Til tross for dette har denne definisjonen over tid blitt endret, og noen andre land anses også som en del av Nordeuropa, som Storbritannia, Nederland, Republikken Irland, Polen, Tyskland, Russland og Østerrike.

Med hensyn til befolkning, og med hensyn til definisjonen av FN, har Nord-Europa en befolkning på ca 33.250.000.

Noen av landene i Nordeuropa er en del av Skandinavia, hvor viktige økonomiske aktiviteter er fiske og logging . I tillegg til hydrografi er Nordeuropa preget av store innsjøer og elver, som bidrar til produksjon av vannkraft.

Når det gjelder lindring, går høydepunktet til de skandinaviske alpene, et fjellkjede som ligger ca 1700 km fra Skandinavia. Klimaet i Nordeuropa er preget av kulde, og presenterer de laveste temperaturene i Europa.

Populære Innlegg, 2020

Populære Kategorier

Top