Anbefalt, 2020

Redaksjonens

Definisjon eminent

Hva er Eminent:

Eminent er et adjektiv av to genera med opprinnelse på latinsk sikt eminens som betyr noen eller noe utmerket, bemerkelsesverdig, som skiller seg ut fra andre .

En fremtredende person er noen som skiller seg ut fra andre, står ut gjennom sin overlegenhet eller fortreffelighet. For eksempel: Jeg trodde aldri at han ble sparket fordi han var en fremtredende person i selskapet.

Eminent og nært forestående

Eminent og nært forestående er to liknende ord, det vil si lik i form av skrift, men med forskjellige betydninger. Av denne grunn er forvirringen mellom de to ordene ganske vanlig.

Mens eminent betyr en strålende ting av høy kvalitet eller person, tjener nærliggende å beskrive en handling som skal skje eller kommer til å skje. For eksempel: Ingen opprettholde den gamle broen, så tragedien var nært forestående.

Populære Innlegg, 2020

Populære Kategorier

Top