Anbefalt, 2020

Redaksjonens

Definisjon I verbis

Hva er i verbis:

I verbis er et latinsk uttrykk brukt i den juridiske sammenhengen som betyr "i disse ordene " eller " i disse ordene ".

Vanligvis er dette uttrykket brukt til å lage en tekstlig transkripsjon av en artikkel av loven eller ord som utgjør en rettslig avgjørelse. I verbis vises vanligvis i petisjoner og sitater av juridiske normer, som indikerer en reproduksjon av innholdet med de samme ordene.

Selv om det ofte brukes til å sitere noe som har blitt sagt, kan uttrykket i verb også brukes til å transkribere skrevne ord. Når dette skjer, har det i verbis en mening som ligner på uttrykket ipsis litteris .

I verbis eller ipsis litteris

Ipsis litteris og i verb er uttrykk som brukes til å sitere noe som ble sagt eller skrevet av noen. Ipsis litteris betyr "med de samme bokstaver", noe som betyr at dette uttrykket må brukes ved bokstavelig henvisning til en tekst. Uttrykket i verb er mer brukt i tilfelle oral kommunikasjon.

Bruken av et eller annet uttrykk vil avhenge av den aktuelle kilden. Hvis kilden er muntlig, bør uttrykket i verb i kursiv være inkludert før henvisning. Når kilden er skrevet, skjer det samme, bare med uttrykket ipsis litteris.

Populære Kategorier

Top