Anbefalt, 2020

Redaksjonens

Definisjon ergonomisk

Hva er Ergonomisk:

Ergonomisk er adjektivet som betegner noe relatert eller som refererer til ergonomi .

Ergonomi er et område som adresserer spørsmål om moderne arbeidsliv, og har som mål å forebygge arbeidsulykker og skape egnede arbeidsplasser.

Ergonomiske risikoer er elementer som kan skade arbeidstakere i det fysiske eller psykiske miljøet gjennom sykdom eller ubehag. Disse risikoene kan være relatert til stress, monotoni av arbeidsmetoder, lange arbeidstimer uten hvile pauser etc.

I dag er det stoler, tastaturer, mus og andre materialer som er ergonomiske fordi de tar sikte på å minimere de ergonomiske risikoene de kan presentere til brukeren.

Ergonomi og ergometri er relaterte konsepter, og ergonomi er et bredere konsept som har ergometri som et av sine verktøy.

Ergonomisk rapport

Ergonomisk rapport (også kjent som Ergonomisk analyse av arbeid) er et dokument som vurderer de ergonomiske risikoene som er knyttet til et bestemt arbeidsområde, og etablerer også protokoller og tiltak som er nødvendige for å minimere disse ergonomiske risikoene.

I henhold til en forskrift fra Arbeids- og sysselsettingsdepartementet er ergonomisk rapport et lovkrav for selskaper.

Populære Kategorier

Top