Anbefalt, 2020

Redaksjonens

Definisjon DHCP

Hva er DHCP:

DHCP ( Dynamic Host Configuration Protocol) er et akronym som brukes i datamaskinmiljøet som står for Dynamic Network Address Configuration Protocol . Gjennom DHCP er det mulig å automatisk og dynamisk konfigurere datamaskiner som er koblet til et TCP / IP-nettverk.

DHCP bruker en klient-servermodell, og DHCP-serveren administrerer sentralt IP-adressene som brukes på nettverket. DHCP-klienten består av en nettverksenhet som har mulighet til å anskaffe TCP / IP-innstillingene til en DHCP-server. Denne klienten prøver å finne en eller flere DHCP-servere som tilbyr de ønskede standardene, slik at datamaskinen din kan konfigureres automatisk. Pakken sendt av DHCP-serveren inneholder spesifikasjoner for IP-adresse, maske, gateway og DNS-server.

Takket være DHCP mottar nettverksenhetene innstillingene fra den sentrale serveren, slik at brukeren ikke må konfigurere adressene manuelt. DHCP består av en protokoll som anbefales fordi den hjelper og gjør styringen av store IP-nettverk levedyktig og gjør livet enklere for brukere som kommer rundt mye med sine bærbare datamaskiner.

Populære Kategorier

Top