Anbefalt, 2020

Redaksjonens

Definisjon kjetter

Hva er Herege:

Heretiker er navnet gitt til den enkelte som bekjenner en kjetteri, det vil si spørsmål om visse trosretninger etablert av en bestemt religion. Det er personen som er imot dogmer av en bestemt religion eller sekte.

En ateist-person kan kategoriseres som en kjetter fordi han ikke tror på Guds eksistens og ikke praktiserer religiøse oppgaver. Akkurat som en ateist kan betraktes som en kjetter av den katolske kirke, kan en katolikk regnes som en kjetter av en utøver av en annen religion som presenterer forskjellige læresetninger. På denne måten vil begrepet kjetteri variere i henhold til læren som er karakteristisk for hver religion.

Kjetter har sin opprinnelse i det greske ordet, hairetikós, som betyr å velge. Det ble sitert i Det nye testamente som et element av valg når mannen bestemmer seg for å følge sine egne meninger, skape nye religiøse læresetninger og følge nye sekter som saddukerne og fariseerne.

Kjetteren og inkvisisjonen

I middelalderen, da den katolske kirken begynte å føle seg truet av de som kritiserte sin lære, pave Gregory IX, opprettet Retten for Inquisitionens Hellige Kontor. Religionsdomstolen ble opprettet med sikte på å bekjempe kjetterier mot legitimiteten til både kirkelig makt og borgerlig makt, siden Kirkens kraft var tydelig knyttet til statens makt. I ham ble de mistenkte kjettere tvilsomt og torturert for skyld. Straffen var alvorlige, kjettere ble torturert, hengt eller brent levende.

Populære Kategorier

Top