Anbefalt, 2020

Redaksjonens

Definisjon et cetera

Hva er Etcetera:

Etcetera, betyr, og så videre, og resten, og resten . Det brukes også forkortet "etc.", og uttalt på samme måte av ordet i omfattende, osv. Det brukes i slutten av en setning når vi lister noen elementer, og vi mener at andre elementer også kan være en del av forholdet. Eks: Jeg kjøpte en notisbok, penn, blyant, gummi, etc.

Etcetera når det brukes i forkortet form "etc.", blir alltid ledsaget av en prikk, og når det er på slutten av en setning, vil dette punktet ha endepunktsfunksjonen. Eks: Jeg kjøpte drue, pære, plomme, oransje etc.

Bruken av kommaet, etter oppsummering av elementene og før mv., Blir stilt spørsmål, siden "etc." betyr "og de andre", "og de andre", derfor blir det unødvendig å bruke kommaet. Noen forfattere forsvarer bruken av komma før mv, siden det er en oppregning.

Etcetera, er et latinsk ord (et cetera), og på samme måte som portugisisk, brukes det forkortet i engelsk ordforråd, med en prikk på slutten og alltid foran et komma. Eks: Jeg liker kaker, muffins, donuts, etc.

Populære Innlegg, 2020

Populære Kategorier

Top