Anbefalt, 2020

Redaksjonens

Definisjon Moralskader

Hva er moralsk skade:

Moralskader er tapene som følge av et angrep på folks moral og verdighet, karakterisert som en forbrytelse mot offerets rykte . Eventuelle tap av ære kan karakteriseres som moralsk skade.

Moral (substantiv) er en del av filosofien som omhandler skikker, plikter og måten mennesker oppfører seg i forhold til sine jevnaldrende. Moral (adjektiv) er i forhold til gode skikker, som har gode skikker.

Når et angrep gjøres ikke bare på verdighet av en person, men også på noen fysisk god til den personen, er dette et tilfelle av moralske og materielle skader.

<Forrige Neste>

Enhver som føler seg fornærmet i sin moral kan bringe en handling i retten for skade.

Personen som lider av moralsk skade og har sin verdighet rystet, kan kreve erstatningskrav, kreve erstatning.

Skadesløsholdelse for moralske skader

Enhver person som lider av moralsk skade kan kreve rettslig erstatning i retten, forutsatt at han kan bevise skaden.

I lang tid diskuterte brasiliansk lov mulig kompensasjon for moralske skader, men i dag er retten til erstatning fastsatt i artikkel 5, inklusiv Forbundsloven.

Populære Innlegg, 2020

Populære Kategorier

Top