Anbefalt, 2020

Redaksjonens

Definisjon DCF

Hva er DCF:

Akronym DFC står for Kontantstrømoppstilling, et begrep som brukes i Regnskap for å utpeke et regnskapsbrev (grunnleggende rapport for bedriftsanalyse) som viser selskapets finansielle stilling.

DFC lar deg få vite hva endringene er knyttet til innstrømning og utstrømning av kontanter som skjedde i en bestemt periode, kontanter, banken og selskapets umiddelbare likviditetsfinansielle investeringer. Det tillater også å avgjøre resultatet av disse finansielle transaksjonene.

DFC viser hvor de økonomiske ressursene til selskapet ble brukt og hva opprinnelsen til disse ressursene, som muliggjør bedre styring av innstrømning og utstrømning av penger og unngå avvik.

Kontantstrømoppstillingen er svært viktig for lederen å analysere og evaluere selskapets kapasitet, forberede en finansiell plan som passer til virkeligheten i øyeblikket og å bestemme de mest fordelaktige søknadene for å investere selskapets økonomiske ressurser.

Populære Kategorier

Top