Anbefalt, 2020

Redaksjonens

Definisjon CVM

Hva er CVM:

Akronymet CVM står for verdipapirkommisjonen . Det er et foretak som har som mål å regulere og føre tilsyn med det brasilianske verdipapirmarkedet og informere publikum om de selskapene som har utstedt disse verdipapirene.

Verdipapirer, aksjer, obligasjoner, tegningsbonuser, kuponger, rettigheter, abonnementskvitteringer, verdipapirbevis, verdipapirbevis, obligasjonsbevis og andre, betraktes som verdipapirer.

Det er også CVMs ansvar å sikre at aksjemarkedet fungerer jevnt og å oppmuntre aksjeinvesteringer i offentlige selskaper.

CVM ble opprettet ved lov nr. 6 385, datert 7. desember 1976, og ble endret ved lov nr. 10 411 av 26. februar 2002. All offentlig utstedelse av verdipapirer kan kun distribueres etter den tidligere registreringen med CMV.

Populære Kategorier

Top