Anbefalt, 2020

Redaksjonens

Definisjon ADHD

Hva er ADHD:

ADHD er akronymet for oppmerksomhetsdefekt hyperaktivitetsforstyrrelse, en type nevrologisk lidelse, som oppstår i barndommen, vanligvis som en genetisk faktor, og i mange tilfeller følger med personen i sitt voksne liv.

Hovedegenskapene eller symptomene er uoppmerksomhet, hyperaktivitet og impulsivitet, noe som resulterer i vanskeligheten med forholdet til familien og med andre barn og lærere i skolemiljøet. Fortsatt i skolen er ADHD-pasienter beskrevet som "rastløs", "agitated", "ulydig", eller "lever i månens verden", noe som resulterer i dårlig læring.

I tillegg til den genetiske faktoren er det andre teorier om årsakene til forekomsten av ADHD hos enkelte individer, for eksempel alkohol- og nikotininntak under graviditet, problemer i fødsel og føtale nød, eksponering for bly, etc.

Behandlingen av ADHD er laget på grunnlag av medisiner eller teknikker psykoterapeuter. Behandlingsfasen må ledsages av fagpersoner spesialisert innen neurologi, psykologi, psykiatri, talebehandling og andre. Noen medisiner som brukes i behandlingen, er de metylfenidatbaserte psykostimulantene, kommersielt solgt som Ritalin eller Concerta. Kun en medisinsk spesialist kan gjøre diagnosen og indikere den mest hensiktsmessige behandlingen.

Populære Kategorier

Top