Anbefalt, 2020

Redaksjonens

Definisjon aerodynamikk

Hva er aerodynamikk:

Aerodynamikk er en del av fysikk som studerer luftens kraft over bevegelige faste legemer og dynamikken i væsker. Ved design av biler og fly måtte ingeniører og forskere studere aerodynamikkprinsippene for å lage modeller som tåler luftmotstand og opprettholder ytelse.

For tiden er nesten alle biler designet med aerodynamikk i tankene. Utviklingen av aerodynamiske modeller skjedde imidlertid på 1950-tallet, spesielt i racerbiler, da de ventet å motstå høye hastigheter og opprettholde stabilitet. Biler ble da designet med en skarpere front, lik den nåværende Formel 1-bilene.

Den aerodynamiske koeffisienten (Cx) er en viktig indikasjon på bilens evne til å bryte gjennom luften foran den. Jo lavere verdien, jo større kapasitet og lavere drivstofforbruk. En rimelig verdi for touring biler er .30.

To grunnleggende krefter virker på aerodynamikken: dra og støtte. Drag er motstandskraften som oppstår når et objekt beveger seg i luft eller vann, noe som øker i forhold til objektets fart og form. Jo større objektets evne til å motstå luftmotstanden, jo større er dens aerodynamiske kapasitet.

Heisen er den aerodynamiske kraften som motsetter vekten av objektet slik at den kan stige og holde seg i luften. I tilfelle av fly er det bevegelsen av vingene som bidrar til heisen.

Ubåter, broer og skyskrapere er andre gjenstander underlagt aerodynamiske krefter.

Populære Kategorier

Top