Anbefalt, 2020

Redaksjonens

Definisjon løsrevet

Hva er Geminada:

Geminada betyr duplikat, som er ordnet i par. Den hyppigste bruken av begrepet vises i "tomannsbolig". Parhus er en type symmetrisk konstruksjon, som knytter sammen to eller flere boliger som deler taket og en del av strukturen.

I lingvistikken vises begrepet "consonant geminada" som betegner en dobbelt konsonant, lengre enn en enkel konsonant. Det kommer fra twinningsprosessen, der det er en økning i intensiteten til konsonantforbindelsen. På italiensk er denne typen konsonant svært hyppig og endrer uttalelsen av ord.

Geminada x Germinada

Geminada og germinada er ord med lignende stavemåte som genererer hyppig forvirring. Geminada kommer fra verbet "geminar" som betyr "å duplisere". Mens "germinated" kommer fra verbet "å spire", hvis mening er "å generere, " å bli født "eller" å utvikle. " Derfor er det riktig å snakke om germinated frø (hvor knoppen vil utvikle), men aldri i "germinated house" for å referere til den bestemte typen bolig.

Populære Kategorier

Top