Anbefalt, 2020

Redaksjonens

Definisjon Stricto Sensu

Hva er Stricto Sensu:

Stricto sensu er et latinsk uttrykk som betyr " i streng forstand ". Det brukes til å indikere at en bestemt tolkning må forstås i streng forstand. Det er innarbeidet i andre språk og områder av studier som biologi, lov, lingvistikk, semiotikk etc.

Lato sensu er også et latinsk uttrykk som betyr "i bred forstand". Det tolkes på motsatt måte til "stricto sensu" fordi det må forstås i den bredeste og mest omfattende følelsen av noe.

I Brasil ble de latinske uttrykkene "lato sensu" og "stricto sensu" introdusert i utdanningssystemet for å skille doktorgradskurser med kortere eller lengre varighet.

Strenge sensu postgraduate kurs består av master og doktorgradsprogrammer underlagt anerkjennelse og autorisasjon av MEC.

Disse er lengre kurs, som kan variere fra to til fem år, og involverer formulering av et hidtil uset problem som må utvikles i en bestemt og spesifikk oppfatning av en teori. På slutten av kurset mottar studenten et eksamensbevis med den akademiske tittelen til mester eller lege.

I motsetning til "lato sensu" postgraduate kurs som består av spesialisering kurs og MBAer. På slutten av kurset mottar studenten et sertifikat for gjennomføring av emnet.

Populære Kategorier

Top