Anbefalt, 2020

Redaksjonens

Definisjon FGTS

Hva er FGTS:

FGTS står for Service Term Guarantee Fund. Det er en månedlig innskudd, tilsvarende en prosentandel på 8% av lønnen til den ansatte, som arbeidsgiveren er forpliktet til å sette inn på en bankkonto i navnet på den ansatte som må åpnes i Federal Savings Bank.

Formålet med FGTS er å bistå arbeideren, dersom han avskediges, i tilfelle oppsigelse, enten på grunn av alvorlig sykdom eller til og med naturkatastrofer. FGTS er ikke fratrukket lønn fra arbeidstakeren, men arbeidsgiverens plikt.

FGTS ble innført i 1966 og er regulert av en føderal lov. I utgangspunktet eksisterte FGTS bare som en form for arbeidssikkerhet, kalt stabilitet, det vil si når arbeidstakeren fullførte 10 års arbeid i et selskap, ikke lenger kunne bli sparket, bortsett fra bare grunnen.

De som har rett til FGTS er urbane og landlige arbeidstakere, gjennom CLT (Consolidation of Labor Laws) regimet, enslige arbeidstakere, innenlandske arbeidstakere. Individuelle eller selvstendig næringsdrivende, det vil si personer uten ansettelsesforhold, har ikke rett til FGTS.

Populære Kategorier

Top