Anbefalt, 2020

Redaksjonens

Definisjon syndrom

Hva er syndrom:

Syndrom (fra det greske syndromet, som betyr "gjenforening") er et begrep som er mye brukt i medisin og psykologi for å karakterisere settet av tegn og symptomer som definerer en bestemt patologi eller tilstand.

Medisin indikerer at et syndrom ikke skal klassifiseres som en sykdom, noe som indikerer at i tilfelle et syndrom, er faktorene som forårsaker tegn eller symptomer ikke alltid kjent, noe som skjer (nesten alltid) i tilfelle av en sykdom.

I figurativ forstand utpeker begrepet et sett av egenskaper som, når det er forbundet med kritiske situasjoner, kan generere usikkerhet eller frykt. For eksempel: "urban voldssyndrom".

Syndromer eller syndromer er også tillatt på portugisisk. Noen av de mest kjente syndromene er:

  • Ervervet immundefekt syndrom : populært kjent som AIDS, akronymet på engelsk, er forårsaket av HIV-viruset som reduserer immunsystemets effektivitet. I europeisk portugisisk er det kjent som aids, et akronym for uttrykket på portugisisk.
  • Downs syndrom : Også kjent som trisomi av kromosom 21, er de som er påvirket av denne tilstand preget av forskjeller i morfologisk nivå og psykisk nedsatthet.
  • Stockholms syndrom : Følelse av sympati at en kidnappet person kan utvikle seg i forhold til hans bortfører. Panikksyndrom: En psykisk lidelse som forårsaker at den berørte personen har sporadiske og noen ganger intense panikkanfall.

Lær mer om Stockholm syndrom.

Populære Kategorier

Top