Anbefalt, 2020

Redaksjonens

Definisjon takknemlighet

Hva er takknemlighet:

Takknemlighet er en følelse av anerkjennelse, en følelse for å vite at en person har gjort en god gjerning, et hjelpemiddel til fordel for en annen. Takknemlighet er en slags gjeld, det vil takke den andre personen for å gjøre noe veldig gunstig for henne.

Takknemlighet oppstår når noen gjør noe som den andre ønsker å skje uten å forvente noe annet i retur, og dette gjør at personen som gjorde handlingen føles lykkelig og den som mottok den også. Takknemlighet bringer med seg en rekke andre følelser, som kjærlighet, trofasthet, vennskap og mer, det sies at takknemlighet er en veldig god følelse.

Ordet takknemlighet kommer fra det latinske uttrykket gratus, som kan oversettes som takknemlig eller takknemlig. Det kommer også fra gratia, som betyr nåde.

Følelse av takknemlighet

Å være takknemlig er også forbundet med en sinnstilstand og refererer ikke bare til gode hendelser. Tanken om takknemlighet kan være relatert til alle hendelser i en persons liv, noe som også kan være takknemlig for dårlige erfaringer som har gitt ham litt læring.

Således kan takknemlighet ikke bare relateres til de gaver eller hjelpemidler som er mottatt, men til alle de opplevelsene som en person har levd under hans liv og hans relasjoner.

Takk og den katolske religionen

Takknemlighet er også et veldig populært begrep og uttalt av den katolske religionen. Troende gjør ofte forespørsler om hjelp, hjelp og beskyttelse, og når noe de ber om Gud skjer, er det en følelse av takknemlighet, som søker en måte å takke dem på for å ha oppnådd nåde.

En av de viktigste egenskapene ved den kristne tro er takknemlighet til Gud . Flere vers i Bibelen snakker om betydningen av å være takknemlig for Gud for alt han har gjort for sine barn. Av denne grunn må takknemlighet til Gud (og dermed til andre) være en av egenskapene til en person som tror på Gud. Det er også flere sanger som er sammensatt med temaet takknemlighet til Gud.

St. Thomas Aquinas skrev en takkningsavtale, og ifølge ham har denne følelsen tre forskjellige nivåer av forståelse.

  • Anerkjennelse av nåde eller tjeneste mottatt.
  • Følelse av takknemlighet for det som ble mottatt, følelse av følelser for å ha mottatt spontan hjelp.
  • Retribution av nåde mottatt, ikke ut av forpliktelse, men for å tillate andre å oppleve den samme følelsen.

Forskjellen mellom takknemlighet og takk

Hvis uttrykkene analyseres i henhold til deres opprinnelse, kan det gjøres en forskjell mellom å bruke uttrykkene "takknemlighet" og "takk". Det er viktig å vite at denne forskjellen er basert på uttrykkets etymologiske forskjeller, som ikke nødvendigvis representerer en forskjell i deres daglige bruk.

Takknemlighet er en følelse som gjenkjenner noe godt som har skjedd med en person. Derfor er det forsøket på følelser av en mottatt nåde.

Begrepet, takk for ordet av ordet, refererer til en forpliktelse. Således, ved å bruke uttrykket "takk", ville det være en forpliktelse til gjengjeldelse til det som ble mottatt.

Takknemlighet og følelsesmessig velvære

Det er studier som påpeker at den ekte følelsen av takknemlighet kan være knyttet til følelsen av velvære i forhold til følelsene.

Dermed kan folk som opplever den virkelige forståelsen av takknemligheten føle seg mer velstående, fredelige og lykkelige i deres liv.

Se også betydningen av Thanksgiving.

Populære Innlegg, 2020

Populære Kategorier

Top