Anbefalt, 2020

Redaksjonens

Definisjon synergi

Hva er Synergy:

Synergi betyr samarbeid, og er et begrep av gresk opprinnelse ( synergi) . Synergi er et arbeid eller en innsats for å oppnå en svært kompleks oppgave, og for å oppnå suksess til slutt. Synergi er øyeblikket da hele er større enn summen av delene.

Synergi er når to objekter, eller to personer, handler på samme måte for å oppnå et bestemt mål. Synergi er også vant til å snakke om par og vennskapsnivåer, hvor folk streber etter å få forholdet til å fungere, til jobb, hvor begge parter gjør det samme.

I fysiologi er synergi handlingen der ulike organer eller muskler beveger seg til den samme enden med det samme målet. I matematikk, spesielt i systemteori, er synergi konvergensen av deler av en hel som har som mål å oppnå samme resultat.

Et eksempel på synergi er når det bare er to alternativer, mellom to personer, i stedet for å diskutere hvilken som er best, de ser etter den tredje, det vil si det mest synergistiske, harmoniske alternativet.

Synergi er også et svært viktig konsept i næringslivet, fordi det er viktig å ha synergi mellom ulike avdelinger i et selskap, slik at fellesaksjonen resulterer i suksess for selskapet.

Noen synergie- synonymer kan være: kohesjon, fagforening eller forståelse.

Populære Kategorier

Top