Anbefalt, 2020

Redaksjonens

Definisjon BNDES

Hva er BNDES:

BNDES er akronym for National Bank for økonomisk og sosial utvikling . BNDES er et føderalt offentlig selskap knyttet til departementet for utvikling, industri og utenrikshandel, som støtter og finansierer langsiktige investeringer i ulike økonomiske segmenter som landbruk, industri, infrastruktur, handel og tjenester, samt sosiale investeringer innen utdanning, helse, familieoppdrett og andre.

Bedrifter med hovedkontor i Brasil, enkeltpersoner bosatt i landet og enheter av offentlig forvaltning, kan be om finansiering. Forespørsler om økonomisk støtte kan gjøres ved direkte drift (direkte hos banken eller gjennom en representant), indirekte drift (gjennom akkreditert finansinstitusjon eller BNDES-kort) eller blandet operasjon (en kombinasjon av direkte og indirekte operasjoner).

FINAME (Special Industrial Financing Agency) og BNDESPAR (BNDES Participações) er to datterselskaper opprettet med sikte på å finansiere bestemte segmenter, hvorav FINAME er en finansieringslinje for maskiner og utstyr og BNDESPAR tillater tegning av verdipapirer i det brasilianske markedet.

Konkurransene for det offentlige utvalget av fagfolk på middels og høyere nivå for bankens ansatte utføres periodisk.

Populære Innlegg, 2020

WHO

Populære Kategorier

Top