Anbefalt, 2020

Redaksjonens

Definisjon Ibovespa

Hva er Ibovespa:

Ibovespa er aksjekursen på São Paulo børs, og er en indikator på resultatene av aksjer som handles på Bovespa. Bovespa er den største børsen i Latin-Amerika, og arbeider også med fast inntekt, samt aksjer.

Ibovespa er en svært viktig indikator i finansmarkedet, siden det er det som måler gjennomsnittlig utførelse av aksjekursene, og indeksen skyldes aksjene med høyest volum som er omsett i de siste månedene. Sitatene på de omsatte aksjene beregnes i løpet av handelssesjonen, som er handelstimene og deretter skilles i Ibovespa, og dagens poeng kan være positivt eller negativt.

Bovespa, grunnlagt i 1890, var opprinnelig knyttet til regjeringen, særlig til statens finansdepartementer og meglere ble utnevnt av regjeringen. Ved reformen av finanssystemet i 1960-tallet ble Ibovespa en selvregulerende enhet, og opererer kun under tilsyn av Securities and Exchange Commission (CVM). Bovespa handler aksjer av mer enn 500 børsnoterte selskaper, for eksempel Vale do Rio Doce, Ambev, Gerdau, Petrobrás og mange andre.

Populære Innlegg, 2020

WHO

Populære Kategorier

Top