Anbefalt, 2020

Redaksjonens

Definisjon ordliste

Hva er Ordliste:

Ordliste er en bestemt type ordbok for lite kjente ord og uttrykk, enten fordi de er tekniske, regionale eller på et annet språk.

Ordlisten danner i utgangspunktet det innledende eller siste kapitlet i et bestemt litterært arbeid, oppført i alfabetisk rekkefølge de riktige betydningen av de mest spesielle vilkårene som er tilstede i hele teksten.

Ordene som vises i ordlisten er vanligvis lite kjente, hovedsakelig fordi de representerer tekniske og komplekse konsepter, med flerkunnskap om personer som er kjent med en viss vitenskap eller et område.

I ordlistene kan også vises de samtidige betydningen av utryddede uttrykk eller ord, men som tjente til riktig å definere visse begreper eller situasjoner i antikken.

I litterære verk kan ordlister også tjene til å forklare noen neologismer skapt av forfatteren, noe som ikke kunne blitt avklart i teksten, da det ville føre til at leseren mistet leserytmen.

I enkelte vitenskapelige eller vitenskapelige papirer anses ordlister som essensielle for enkel identifisering av begreper og begreper som hjelper leseren til å forstå retningen av fortolkningen gitt av forfatteren av studien til sitt arbeid.

Det finnes flere forskjellige typer ordlister, for eksempel: en tospråklig ordliste, når ord forklares og oversettes til et annet språk; ordliste over spesifikke fag som økonomi og administrasjon, forklarer tekniske termer brukt av fagfolk eller personer som er interessert i å oppdage deres betydninger, samt vitenskapelige termer.

Populære Kategorier

Top