Anbefalt, 2020

Redaksjonens

USA

Definisjon UHT

Hva er UHT:

UHT står for " ultra høy temperatur " som betyr ultra høy temperatur. Det er en prosess som brukes til matsterilisering gjennom oppvarming og umiddelbart etter avkjøling. Det er en type pasteurisering som skjer veldig raskt. Temperaturen og oppvarmingstiden avhenger av produktet.

Det vanligste UHT-produktet er melk. UHT-melk blir utsatt for høy temperatur (130oC til 150oC) i ca. 2 til 4 sekunder i en kontinuerlig strømningsvarmeprosess. Etter den innstilte tiden blir den umiddelbart avkjølt til under 32 ° C og pakket i hermetisk forseglede og steriliserte pakninger.

Gjennom denne varmebehandlingen er det mulig å redusere antall bakterielle sporer i melk ( Bacillus ) betydelig, slik at melken blir lagret og markedsført uten å ødelegge. Mange av de ernæringsmessige egenskapene til melk er også bevart. Sterile (aseptiske) emballasjer er hensiktsmessige for å forhindre utvikling av mikroorganismer og bevare næringsverdi. Utløpsdatoen for pasteurisert melk i en forseglet pakke er 180 dager. Etter åpning anbefales det at produktet oppbevares i kjøleskapet og konsumeres innen 3 dager for å unngå mulig forurensning.

Populære Innlegg, 2020

Populære Kategorier

Top