Anbefalt, 2020

Redaksjonens

Definisjon diplomati

Hva er Diplomati:

Diplomati består i den siviliserte og fredelige handlingen av å forholde seg til forskjellige grupper, nasjoner eller samfunn. Det representerer et typisk instrument for utenrikspolitikken i landene, som fokuserer på å opprettholde relasjoner mellom de ulike balanserte suverene statene.

Diplomati er måten siviliserte nasjoner håndterer sine motsetninger, forsøker å løse forskjeller uten bruk av vold eller fornærmelse. Å handle med diplomati er å ha respekt for andre, å vite hvordan man skal håndtere fredelig med ulike situasjoner og atferd.

Formålet med diplomati er å opprettholde en sosial harmoni mellom de forskjellige samfunnsgruppene, slik at hver enkeltes identitet og interesser blir forsvaret og representert.

Personen som handler med diplomati kalles en diplomat, en person som har oppdraget å representere en bestemt gruppes eller nasjoners interesser for andre på en fredelig og forsonende måte.

Lær mer om Diplomat.

Diplomati kan også ses som en vitenskap som studerer internasjonale forhold i en stat i utlandet.

Den figurative betydningen av ordet diplomati består av en persons evne til å utføre mellommenneskelige forhold og å løse personlige konflikter.

Synonymer av diplomacia

Noen av de viktigste synonymer av diplomati er: snedig; dyktighet; delikatesse; utdannelse; finesse; varsomhet; vekting; visdom, kløkt; finhet; evne; faktum; og politikk.

Populære Kategorier

Top