Anbefalt, 2020

Redaksjonens

Definisjon selv

Hva er mens:

Selv om det er et ord karakterisert som en konvensjonskonjunktjon, pleide det å relatere motstridende tanker.

For grammatikk er ordet imidlertid brukt til å introdusere en underordnet klausul som har en bekreftelse som er innsnevret med bekreftelsen identifisert i hovedklausulen, men som ikke har noe argument for å kansellere klausulen.

Eksempel: "Peter tok ikke matteprøven, selv om han kunne gjøre det".

Sammenslutningen har sin opprinnelse fra krysset av preposisjonene med og hvor mye. I setningskonstruksjoner kan ordet imidlertid erstattes av synonymer som andre concessive conjunctions som om, likevel, selv siden blant annet.

Se også betydningen av sammenheng og preposisjon.

Og mens

Det er vanlig å ha litt forvirring i bruken av conjunctions mens og fordi i grammatiske konstruksjoner. Selv om de tilhører samme grammatiske klasse, gir de forskjellige meninger til setningene.

Selv om det er en concessiv sammenheng, pleide det å uttrykke verdien av en motsatt ide. Allerede sammenhengen fordi det er forklarende, som introduserer en begrunnelse som allerede er nevnt tidligere.

Eksempel: "John spiste mye fordi han var sulten." (ideen om forklaring)

Eksempel: "Vi mottar dårlige offentlige tjenester, selv om vi betaler en høy skattebyrde". (ide om opposisjon)

Populære Innlegg, 2020

Populære Kategorier

Top